Vásárlási információk

I. Irodánkról

A Skifun World online iroda, az ügyintézés gyors, a vásárlás menete egyszerű. Nem kell irodahelységbe fáradnia, a szállás foglalásával kapcsolatos minden intéznivaló interneten keresztül, ill. telefonon történik. Munkatársunk hétköznap (hétfő-péntek) 10-18 óra között fogadja a hívásokat és válaszol a felmerülő kérdésekre. Otthonából kényelmesen intézheti a szállás foglalását és tervezheti meg utazását!

II.  Szállás árak

A szállás ajánlatokat folyamatosan bővítjük. A szállások űrlapján minden információt és árat megtalálnak a szállásról, az árak az ártáblázatban Euroban és Forintban vannak feltüntetve. A fix árak Euroban vannak megadva, ehhez rendeljük hozzá a forintos árat. 

II.b. Síbérlet árak

A lifttársaság hivatalos síbérlet árait tüntetjük fel oldalunkon és megjelöljük a síbérlet kedvezmény mértékét.

III.a. - Megrendelés-síbérlet

A weboldalon keresztül, vagy e-mailen elküldheti síbérlet megrendelését irodánk felé. A megrendelt síbérletekről számát küldünk, melynek a kiegyenlítése után küldjük a síbérlet vouchert, melyet a liftpénztárnál cserélnek síbérletre.

III.b. - Megrendelés - szállás

 Az adott szállás űrlapján az ajánlatkérésre kattintva elküldheti ajánlatkérését irodánk felé. Az ajánlatkérés elküldésétől számítva 24-48 órán belül munkatársunk a megadott elérhetőségeken jelentkezik a szabad helyeket illetően. Ajánlatkérését az info@utazgass.com e-mail címre is elküldheti. Az ajánlatkérés nem jár kötelezettségekkel. Ha az ajánlat megnyerte tetszését, és szeretné lefoglalni az adott szállást, az info@utazgass.com e-mail címre kell elküldenie megrendelését irodánk felé. A megrendelést követően irodánk visszaigazolást és számlát küld. A foglalás akkor válik véglegessé, ha a szállás előlege (40%) irodánkhoz megérkezett. Indulás előtt 30 nappal kell fizetni irodánk felé a részvételi díj teljes összegét. Irodánk felé aláírva vissza kell küldeni az általunk küldött jelentkezési lapot.

IV. Fizetés

A megrendelt szállások és síbérletek ellenértékét Euroban és Forintban lehet kiegyenlíteni. A megrendeléskor kérjük megadni a fizetendő összeg pénznemét. A szállások esetében megrendeléskor 40% előleget kell fizetni, indulás előtt 30 nappal kell kiegyenlíteni a teljes részvételi díj összegét. Munkatársunk időben eljuttatja Önökhöz a szükséges dokumentumokat!A síbérletek esetében a teljes díjat számlázzuk.

Forintos fizetés esetén banki átutalással, ill. a Magyarországi Volksbank Zrt. bankfiókjában történő készpénzes befizetéssel lehet a szállás ellenértékét kiegyenlíteni.

Forintos fizetés esetén, kérjük az átutalást a következő bankszámlaszámra teljesíteni:

Bank: Magyarországi Volksbank Zrt.
Bankszámlaszám: 14100127-18520549-01000005
Külföldről történő utalás esetén: HU 02-14100127-18520549-01000005
Swift: MAVOHUHB

A befizetés alkalmával a közlemény rovatban a számla sorszámát kérjük feltüntetni!

Euroban történő fizetés esetén, a szállás díjának kifizetése a Magyarországi Volksbank Zrt. bankfiókjaiban történik. A befizetés helyszínéül szolgáló bankfiókok listáját megtekintheti itt: bankfiókok

Bankszámlaszám: HU 28-14100127-18520548-01000006
SWIFT: MAVOHUHB

Devizaszámlánkra történő átutalás esetén 8 Euro kezelési költséget számolunk fel.

A befizetés alkalmával a közlemény rovatba a megrendelő nevét kérjük feltüntetni

V. Fotók- szállások

A szállásoknál feltüntetett fényképek mintául szolgálnak. A lefoglalt szoba nem minden esetben ugyanaz, mint ami a fényképen látható.

VI. Lemondás, visszafizetés

Lemondás esetén az Általános Szerződéses Feltételek érvényesek.

VII. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelő:

Skifun World Kft.

Székhely: 1026 Bp. Kelemen László utca 2. 9.ép 1.em/4

Telefonszám: 06 20 886 2578

E-mail: info@utazgass.com

2.  Kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre:

A Skifun World Kft. által bonyolított foglalásokkal érintett személyek (beleértve az ajánlatkérő, illetve megrendelő személyt is) neve, születési dátuma, valamint az ajánlatkérő, illetve megrendelő email címe, telefonszáma, lakcíme.

3.  Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja: A Skifun World Kft. a weboldal látogatói, illetve az ajánlatkérők/ megrendelők (továbbiakban együtt: Ügyfelek) részéről a weboldalon, illetve e-mailben vagy telefonon megadott adatokat utazásközvetítési (elsősorban síbérlet, és/vagy szállás értékesítési) szolgáltatások nyújtása, a megrendelések teljesítése, és az azokhoz kapcsolódó esetleges jogi igények teljesítése, megoldása céljából kezeli. Az Ügyfelek email címét hozzájárulásuk esetén a Skifun World Kft. hírlevél küldés céljára is kezeli.  

4. Az adatkezelés jogalapja, adatkezelés időtartama

A 2. pontban megjelölt adatok kezelése a megrendelők által kért ajánlat megtételéhez, illetve a velük létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk 1) bek. b) pontjának megfelelően.

A hírlevelek küldése során használt email címek kezelése az érintett hozzájárulása alapján történik a GDPR 6. cikk 1) bek. a) pontjának megfelelően.

5. Címzettek (illetve címzettek kategóriái), harmadik országba történő adattovábbítás

Az Ügyfelek adatai szolgáltatás megrendelése esetén, a szerződés teljesítésében részt vevő partnerek (síbérlet értékesítő, szállás, biztosító) részére kerülhetnek továbbításra a szerződés teljesítése céljából. Az Ügyfelek adatai alapvetően belföldön, illetve az EU területén lévő országokba kerülhetnek továbbításra.

6. Jogok, jogorvoslat

a) Ön bármikor jogosult arra, hogy a Skifun World Kft-től kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a jogszabályok által biztosított esetekben azok törlését.

A Skifun World Kft. felhívja az Ön figyelmét azonban arra, hogy az adatvédelmi jogszabályok bizonyos esetekben előírják, illetve lehetővé teszik az adatoknak a Skifun World Kft. általi további kezelését az adatkezelés törlésére vonatkozó kérelem esetén is.

b) Kezelt adatok korlátozása: Ön jogosult arra, hogy a Skifun World Kft az Ön kérésére korlátozza személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

(i) Ön vitatja a személyes adatai pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Skifun World Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

 

(ii) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

(iii) a Skifun World Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 

(iv) Ön a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Skifun World Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

 

c) Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Skifun World Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt akadályozná a Skifun World Kft.

d) Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor, hátrányos következmények nélkül visszavonja az alábbi elérhetőségek bármelyikén: info@utazgass.com;  06 20 886 2578

A Skifun World Kft. felhívja azonban az Ön figyelmét arra, hogy bizonyos esetekben a jogszabály előírja, illetve lehetővé teszi, hogy a Skifun World Kft. a visszavonás ellenére tovább kezelje az Ön személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti továbbá a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

e) Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) előtt panasszal élhet, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint bírósághoz fordulhat.